ONZE DIENSTEN

Accountancy

Als accountants hebben wij oog voor de cijfers. Maar het verhaal achter die cijfers vinden wij belangrijker. Aan de hand hiervan kunnen wij u adviseren bij uw bedrijfsvoering. Wanneer is het moment voor een investering? Wat zijn punten in de organisatie die kunnen worden verbeterd? Onze ervaring in het adviseren van uiteenlopende bedrijven nemen wij mee als gesprekspartner voor uw onderneming.

Wij kunnen u van dienst zijn bij:

 • het samenstellen van jaarrekeningen
 • doorlopende informatie over uw financiële prestaties
 • het opstellen van kosten-, opbrengsten- en liquiditeitsbegrotingen
 • het opzetten van de administratieve organisatie en interne beheersing
 • de analyse van bedrijfsresultaten en vermogensontwikkeling
 • financieringsadviezen

Voor startende ondernemers bieden wij kritische begeleiding bij de start en het opstellen van een ondernemingsplan en begeleiding bij het opzetten van de administratie en de registratie bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Financiële administratie

Wij helpen u bij het opzetten en verwerken van een financiële administratie die u voorziet van de financiële informatie die u nodig heeft om te ondernemen én die voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving.

Salarisadministratie

Als u medewerkers heeft wilt u dat deze het juiste salaris krijgen uitbetaald en dat alle zaken die op personeels- en salarisgebied spelen u uit handen worden genomen. U wilt geen zorgen en daarom wilt u op de hoogte zijn van de risico’s  die met personeel samen hangen en  hoe u deze zo goed mogelijk kunt terugbrengen en beheersen. Wij regelen dat voor u.

Fiscaal advies

Met onze kennis van de fiscale regels zorgen wij voor ervoor dat u optimaal gebruik kunt maken van de fiscale mogelijkheden. U kunt van onze deskundigheid gebruikmaken bij:

 • het verzorgen van de aangiften van inkomsten- , vennootschaps- en omzetbelasting
 • advies om de belastingdruk te verlagen
 • contact met de belastingdienst
 • het kiezen van de optimale ondernemingsvorm
 • bedrijfsbeëindiging

Bij onze fiscale advisering richten wij ons op de ondernemer en zijn onderneming en brengen we de totale belastingpositie in kaart. Vervolgens beoordelen we of de verdeling van bezittingen en schulden, de vermogenscomponenten, op de meest voordelige wijze over de onderneming en de privésituatie zijn verdeeld.

Financiële planning

Een goed inzicht in uw financiële toekomst is belangrijk om beslissingen te nemen voor u persoonlijk en uw bedrijf. Een financiële planning geeft u een overzicht van wat u nodig hebt om uw wensen te realiseren. Deze planning is niet statisch; bij verandering van uw situatie denken wij met u mee. In deze financiële planning kunnen wij u ondersteunen bij vragen over onder andere fiscale aspecten, sociale zekerheid en pensioen, uw vermogen, uw eigen huis, fusie en overnames. Afhankelijk van de fase van uw leven en uw onderneming krijgen de consequenties van calamiteiten (arbeidsongeschiktheid, scheiding, overlijden), pensioen of de overdracht van vermogen aan de volgende generatie de nadruk binnen de financiële planning.

Organisatieadvies

Een onderneming is gebaat bij een organisatiestructuur die aansluit bij u als ondernemer en de activiteiten van uw bedrijf. Wij kunnen helpen bij het implementeren van verbeterings- en aanpassingstrajecten in uw bedrijfsvoering. Wij zorgen ervoor dat de administratieve procedures hierbij aansluiten en kunnen u van dienst zijn bij het maken van kostprijsanalyses.

Dit geldt niet alleen voor bestaande bedrijven. Wij helpen startende ondernemingen graag bij het opzetten van een organisatiestructuur die aansluit bij uw wensen en tegelijk voldoet aan wettelijke vereisten.

Dienstverlening bewindvoerders

Al enkele jaren houden wij ons bezig met de dienstverlening aan bewindvoerders, curatoren en mentoren. Door maatschappelijke ontwikkelingen wordt er een groeiend beroep gedaan op deze professionals. Voor kwetsbare mensen vormen zij een belangrijk houvast en fungeren ze als vertrouwenspersoon. Door de wetgever worden om die reden strenge kwaliteitseisen gesteld aan de bewindvoerders, curatoren en mentoren (besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren van 29 januari 2014). De verplichte toets of deze professionals zich houden aan de eisen voeren wij uit. In samenwerking kan dat tegen een redelijke prijs. En de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening kunnen wij natuurlijk ook verzorgen.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN MKB ACCOUNTANT

Wat komt er allemaal op u af als ondernemer?

Omzetbewaking, belastingaangiften, administratie, salarisverwerking, op- en uitbouwen klantenkring, personeel & organisatie, juridische kwesties, periodieke rapportages, jaarrekening, pensioenregelingen, subsidieaanvragen, ondernemingsplan, automatisering, fusie & overname, bedrijfsopvolging, financiële planning …

Als ondernemer heeft u het ontzettend druk. Prioriteiten stellen is knap ingewikkeld. Het overgrote deel van de MKB ondernemers heeft onvoldoende tijd of deskundigheid om zelf alles financieel en administratief goed op een rijtje te houden. En dat is nu toevallig waar wij goed in zijn.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Maak een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek